شما اینجا هستید   بیمارستان‌ها
بیمارستان‌های طرف قرارداد با خانم دکتر نیک‌پور
بیمارستانهای طرف قرارداد خانم دکتر نیک پور به قرار زیر است. ایشان در برخی بیمارستان‌ها علاوه بر بستری نمودن مراجعه کنندگان محترم، برخی از زمان ها به عنوان پزشک کلینیک یا پزشک آنکال یا مقيم نیز حضور دارند. در جدول زیر فهرست بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد ایشان و مشخص شده است.

بیمارستان لاله
بیمارستان عرفان
بیمارستان گاندی
بیمارستان پیامبران

بیمارستان اقبال
بیمارستان ابن سینا
بیمارستان محب کوثر
بیمارستان تریتا
کلینیک بیمارستان عرفان
 کلینیک سعادت آباد
کلینیک بیمارستان پیامبران