شما اینجا هستید   بیمارستان‌ها
بیمارستان‌های طرف قرارداد با خانم دکتر نیک‌پور
بیمارستانهای طرف قرارداد خانم دکتر نیک پور به قرار زیر است. با توجه به تنوع قراردادها، ایشان در برخی بیمارستان‌ها علاوه بر بستری نمودن خانم‌های باردار و خانم‌های بیمار، به عنوان پزشک کلینیک یا پزشک مقيم نیز حضور دارند. در جدول زیر فهرست بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد ایشان و مشخص شده است.

بیمارستان لاله
بیمارستان عرفان
بیمارستان گاندی
بیمارستان پیامبران
بیمارستان محب کوثر
بیمارستان تریتا
کلینیک بیمارستان عرفان
 کلینیک صندوق فولاد
کلینیک بیمارستان پیامبران