شما اینجا هستید   دانشنامه زنان
دانشنامه زنان زایمان و نازایی

کرامپ قاعدگی


دردهای زیر شکمی در دوران قاعدگی را کرامپ قاعدگی می گویند. |  مشاهده تاریخچه موضوع  |