شما اینجا هستید   دانشنامه زنان
دانشنامه زنان زایمان و نازایی

تعیین دقیق زمان تخمک گذاری


بعضی از خانم هایی که به مطب مراجعه می کنند، در مورد زمان تخمک گذاری سوال می پرسند و به دنبال فرمولی دقیق و قطعی هستند که با استفاده از آن بتوانند زمان دقیق تخمک گذاری را برآورد کنند. به جز اندک مواردی که دردها یا مشکلات خاصی را در زمان تخمک گذاری دارند، در اکثر موارد هدف خانم هایی که قصد باردار شدن دارند، از پرسیدن این سوال، تعیین جنسیت بر اساس زمان تخمک گذاری است. معمولا ایشان در نظر دارند زمان نزدیکی با همسرشان را بر اساس فاصله با زمان تخمک گذاری، به گونه ای برنامه ریزی کنند که شانس تولد فرزند پسر یا دختر بیشتر شود.
این که آن فرضیه، یک باور غلط است که در بسیاری از جوامع و حتی متاسفانه در میان برخی از پزشکان محترم نیز به اشتباه پذیرفته شده است، در یک مقاله دیگر با عنوان
  تعیین جنسیت نوزاد از طریق تعیین زمان نزدیکی
به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
اما در مورد زمان تخمک گذاری، حقیقت امر آن است که زمان تخمک گذاری دقیق نیست، مثل سایر زمان های بدن ما. مثل زمان بیدار شدن، تشنه شدن یا احساس خستگی کردن. بدن ما سرشار از انواع هورمون ها و پروتئین های مختلف است که در هیچ دو زمانی ترکیب دقیقا یکسانی ندارند و همین ها رخدادهای زیستی بدن ما را برنامه ریزی می کنند‌
برای تشخیص زمان دقیق تخمک گذاری تنها می توانید از سونوگرافی یا کیت تخمک گذاری استفاده فرمائید. هر چه به وسط دوره نزدیک تر باشید، شانس تخمک گذاری بیشتر است. |  مشاهده تاریخچه موضوع  |