شما اینجا هستید   دانشنامه زنان
دانشنامه زنان زایمان و نازایی

تعیین جنسیت بر اساس زمان تخمک گذاری


بسیاری از خانم هایی که به مطب مراجعه می کنند و قصد بارداری دارند این سوال را مطرح می کنند که چه کار کنیم که فرزندمان دختر شود؟ یا چه کار کنیم که فرزندمان پسر شود؟
بعضی از ایشان این عبارت اشتباه را بیان می کنند.
باور غلط: هر چه زمان نزدیکی به زمان تخمک گذاری نزدیک تر باشد، احتمال پسردار شدن بیشتر است و اگر زمان نزدیکی دو، سه روز قبل از زمان تخمک گذاری باشد، احتمال دختر دار شدن بیشتر است.
همانطور که گفته شد، این باور به هیچ وجه درست نیست.

در مورد تعیین جنسیت و ارتباط آن با زمان رابطه، احتمالاتی اثبات نشده مطرح شده است. اما نه در سطح میکروسکوپیک و نه با بررسی جامعه آماری اثبات نشده است که زمان رابطه حتی یک درصد شانس تعیین جنسیت را بالا ببرد. خیلی روی این احتمالات و تبلیغات حساب باز نکنید.
میلیون ها اسپرم در فضای واژن رها می شوند که نیمی از آنها جنسیت مونث و بقیه جنسیت مذکر دارند.
اولین اسپرم که به تخمک برسد، لقاح شکل می گیرد و جنسیت تعیین می شود. اولین اسپرم، معمولا قویترین و سریعترین آنهاست. گفته می شود که اسپرم های نر سریع تر و با عمر کمتر و اسپرم های ماده کندتر و با عمر بیشتر هستند. این اختلاف بسیار کم است و در مقایسه با میلیون ها اسپرم متفاوت با خصوصیات متفاوت که آزاد می شوند و در یک محیط غیر قابل پیش بینی به رقابت می پردازند، آن اختلاف عملا قابل صرف نظر کردن است.
این یکی از تصادفی ترین رویدادهای طبیعت است و بهتر است در این زمینه به انتخاب طبیعی احترام بگذارید. زیرا بخشی از ژن شکل دهنده فرزند شما قویترین و سریعترین و خوش شانس ترین از بین میلیون ها گزینه ی ممکن بوده.
سعی کنید از سورپریزی که خدا برای شما در نظر گرفته لذت ببرید. |  مشاهده تاریخچه موضوع  |